FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
नगर सभा र नगरकार्यपालिका बाट स्वीकृत ऐन/नियम /कार्यविधिहरुको सुची ७५/७६ 04/17/2019 - 06:51 PDF icon rajpatra abhilekh.pdf
अपांगता भएका व्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि,२०७५ ७५/७६ 03/02/2019 - 08:34 PDF icon अपांगता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र वितरण कार्यविधि ,२०७५.pdf
बागमती नगर शिक्षा ऐन ,२०७५ ७५/७६ 02/26/2019 - 13:36 PDF icon बागमती नगर शिक्षा ऐन , २०७५.pdf
बागमती नगरपालिका नगरकार्यपालिका कार्य सम्पादन नियमवाली ,२०७४ ७४/७५ 02/08/2019 - 19:26 PDF icon नगरपालिका कार्यसम्पादन नियमावली.pdf
बागमती नगरपालिका नदिजन्य पदार्थ उत्खनन,संकलन, बिक्रीवितरण सम्बन्धि बार्षिक कार्ययोजना २०७५/७६ ७५/७६ 12/24/2018 - 13:51 PDF icon बागमती नगरपालिका नदिजन्य पदार्थ सम्बन्धि कार्ययोजना आ.व. २०७५-७६.pdf
बागमती नगरपालिका न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धि ) ऐन , २०७५ ७५/७६ 07/25/2018 - 22:51 PDF icon बागमती नगरपालिका न्यायिक समिति ( कार्यविधि सम्बन्धि ) ऐन , २०७५.pdf
बागमती नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यबिधि ( नियमित गर्ने ) ऐन ,२०७५ ७५/७६ 07/25/2018 - 22:46 PDF icon बागमती नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि ( नियमित) गर्ने ऐन , २०७५.pdf
बागमती नगरपालिकाको सहकारी ऐन , २०७५ ७५/७६ 07/25/2018 - 22:42 PDF icon बागमती नगरपालिकाको सहकारी ऐन २०७५.pdf
बागमती नगरपालिकाको बिनियोजन ऐन , २०७५ ७५/७६ 07/25/2018 - 22:39 PDF icon बागमती नगरपालिकाको बिनियोजन ऐन, २०७५.pdf
बागमती नगरपालिकाको आर्थिक ऐन ,२०७५ ७५/७६ 07/25/2018 - 22:38 PDF icon बागमती नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७५.pdf

Pages