तपाई लाइ बागमती नगरपालिका स्वागत गर्दछ ।

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बागमती नगरपालिका आ.व.२०७४/७५ को स्वीकृत योजना तथा कर्यक्रमहरु

06/22/2018 - 16:16