बागमती नगरपालिकाको facebook page मा पनि अन्य सुचनाहरु हेर्नसक्नुहुन्छ!

बागमती नगरपालिका २०७५/७६ को स्वीकृत आय तथा व्यय विवरण।

आर्थिक वर्ष:

दस्तावेज: 
show in Slider: