बागमती नगरपालिकाको facebook page मा पनि अन्य सुचनाहरु हेर्नसक्नुहुन्छ!

गाडी किन्न छुट्याएको पैसाबाट खाने पानी ट्यांकी खरिद !