तपाई लाइ बागमती नगरपालिका स्वागत गर्दछ ।

गाडी किन्न छुट्याएको पैसाबाट खाने पानी ट्यांकी खरिद !