तपाई लाइ बागमती नगरपालिका स्वागत गर्दछ ।

बागमती नगरपालिका सर्लाही बागमती नगरपालिका वडा नं. ५ र ६ को सिमानामा रहेको सडकको स्तरउन्नति कार्य अन्तिम चरणमा ।