FAQs Complain Problems

नयाँ सूचना

छात्रवृत्ति वितरणपछि बाँकी रहेको केही बिधालय पोशाक आर्थिक रुपमा बिपन्न परिवारको छात्रहरुलाई यस १२ नं.वडाका वडा अध्यक्ष श्री ओम बहादुर श्रेष्ठद्वारा बितरण कार्य सम्पन्न। मिति-२०७६/१०/२३