FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र संसोधन सम्बन्धी सुचना

10/20/2020 - 13:28

INVITATION FOR BIDS(Construction of Grain Storage Warehouse)

10/20/2020 - 13:26

INVITATION FOR BIDS(Blacktopped road from Dabari Chowk to Adarsha Chowk)

10/20/2020 - 13:25

प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण प्रतिवेदन २०७५

७७/७८ 10/19/2020 - 11:43 PDF icon प्रारम्भिक बातावर्णीय परिचयन प्रतिवेदन.PDF

समझौता गर्नुहुन (GAURI-PARBATI-SUNKOSHI-DHULIKHEL)

10/18/2020 - 20:02

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

10/09/2020 - 15:23

स्थानीय बजार व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता सचेतना स्रोत पुस्तिका

10/07/2020 - 14:05

जिल्ला दर रेट २०७७/०७८

10/02/2020 - 15:37

भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग आदेश २०७६

७७/७८ 10/02/2020 - 11:10 PDF icon MOFAGA_Notice_20201002111040.pdf

भूमी-सम्बन्धी-आठौं-संशोधन-ऐन-२०७६

७७/७८ 10/02/2020 - 11:06 PDF icon भूमी-सम्बन्धी-आठौं-संशोधन-ऐन-२०७६.pdf

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सशर्त अनुदान तर्फ स्थानीय तहबाट कार्यन्वयन गरिने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या सम्बन्धी

७७/७८ 10/02/2020 - 10:54 PDF icon Program Implementation Guideline (Local Gov.)_Public Health Update.PDF

कृषि तथा पशुपंछी बिकास मंत्रालयबात आ .व २०७७/०७८ मा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त वित्तीय हस्तान्तरण (पशु तर्फ )

७७/७८ 10/02/2020 - 10:46 PDF icon pasu.pdf

कृषि तथा पशुपंछी बिकास मंत्रालयबात आ .व २०७७/०७८ मा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त वित्तीय हस्तान्तरण (कृषि तर्फ )

७७/७८ 10/01/2020 - 17:54 PDF icon krishi.pdf

स्थानीय सरकारको वार्षिक योजना तथा वजेट तर्जुमा हाते पुस्तिका

10/01/2020 - 17:28

२०७७/७८ कर,शुल्क ,दस्तुर तथा अन्य राजस्व दर रेट

७७/७८ 09/29/2020 - 17:43 PDF icon sampti kar der rate (1).PDF

INVITATION FOR BIDS FOR THE BEAUTIFICATION OF BAGMATI FISHRY POND

09/24/2020 - 10:22

करार सेवा लिने सम्बन्धमा

09/24/2020 - 10:16

प्राविधिक सहायक पदको प्रारम्भिक योग्यताक्र्मको सूचि प्रकाशन गरिएको सुचना

09/17/2020 - 11:24

कर्मचारी सम्पर्क नं /कार्यलय

09/17/2020 - 11:16 PDF icon phone numbers stafffssz.pdf

घर बाटो सिफारिस

७७/७८ 09/13/2020 - 14:48 PDF icon घर बाटो सिफारिस सम्बन्धमा.pdf

जनप्रतिनिधिहरुको सम्पर्क नं.

09/13/2020 - 14:37 PDF icon ELECTED MEMBER PHN.NO_..pdf

नगर सभाबाट पारित आ.ब २०७७-७८ को कार्यक्रम तथा आयोजनाहरु

09/12/2020 - 13:11

sagun thapa

09/06/2020 - 15:02

बागमती नगरपालिकाको बिनियोजन ऐन, २०७७

09/01/2020 - 16:05

बागमती नगरपालिकाको आर्थिक ऐन,२०७७

09/01/2020 - 16:03

नदिजन्य पदार्थ उत्खनन , संकलन, र बिक्री बितरण सम्बन्धी ऐन, २०७६

09/01/2020 - 16:02

बागमती नगरपालिका बाताबरण संरक्षाण ऐन,२०७६

09/01/2020 - 15:59

बागमती नगरपालिकाको बिनियोजन ऐन, २०७६

09/01/2020 - 15:48

बागमती नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७६

09/01/2020 - 15:47

आ.व २०७७/७८ मा संग ,प्रदेश एवं स्थानिय तहवाट संचालन हुने वार्षिक विकास कार्यक्रम (सशर्त अनुदान समेत )

08/17/2020 - 11:32

Pages