FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

समझौता गर्न आउने सम्बन्धमा (Sipradi Trading Pvt Ltd,Kathmandu)

05/08/2022 - 13:14

आर्थिक प्रस्ताव माग गरिएको सूचना

04/24/2022 - 13:56

घर भाडामा लिने सम्बन्ध्मा

04/08/2022 - 19:41

क्यातलग विधीबाट सवारी साधन खरिद सम्बन्धी सिल्बन्दी सुचिकृत हुन प्रस्ताव आव्हान सूचना

03/22/2022 - 11:35

११२ औ अन्तराष्ट्रीय महिला दिवस २०७८

७८/७९ 03/15/2022 - 09:33

नमुना युवा संसद ,अभ्यास -मिति २०७८/११/१८

७८/७९ 03/15/2022 - 09:27

सामुदायिक वन अधिकार ,वन सुशासन र उधम विकास सम्बन्धी नेतृत्व विकास तालीम -मिति २०७८/११/११

७८/७९ 03/15/2022 - 09:26

सहजकर्ता लागी आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना -मिति २०७८/११/११

03/15/2022 - 09:09

अभिमुखिकरण कार्यक्रम-मिति २०७८/११/१४ र १५

७८/७९ 03/15/2022 - 09:02

कक्षा संचालन हुने सम्बन्धमा -मिति २०७८/११/१३

03/15/2022 - 08:58

लोकसेवा र शिक्षक सेवा तयारी कक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना -२०७८/११/०५

03/15/2022 - 08:56

विधालय सुधार योजना कार्यशाला

७८/७९ 03/15/2022 - 08:53

नतीजा प्रकाशन सम्बन्धमा -मिति २०७८/११०५

03/15/2022 - 08:51

लिखित परिक्षा र अन्तरवाता मिति तोकिएको सम्बन्धमा

02/15/2022 - 22:59

सेवा करारमा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

02/08/2022 - 14:53

प्राविधिक सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना

02/08/2022 - 13:09

लगत संकलन र प्रमाणिकरण सम्बन्धमा

02/06/2022 - 13:37

सार्वजनिक विदा समन्धमा

02/01/2022 - 23:02

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

01/30/2022 - 11:05

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने वारेको सूचना

01/18/2022 - 14:29

लैङ्िगक हिंशा विरुद्ध १६ दिने अभियान कार्यक्रम

७८/७९ 12/15/2021 - 10:54

Invitation for Bids for the Construction of Bagmati Municipal Park with resort Phase 2

12/12/2021 - 11:42

२०७८/७९ कर,शुल्क ,दस्तुर तथा अन्य राजस्व दर रेट

७८/७९ 11/14/2021 - 13:12 PDF icon कर २०७८.७९.PDF

व्यवसाय दर्ता/नविकरण तथा सहकारी प्रमाण पत्रहरु

७८/७९ 10/27/2021 - 12:15 PDF icon व्यवसाय .नविकरण गरिपाऊं वारे.PDF, PDF icon व्यवसाय दर्ता प्रमाण पत्र.PDF, PDF icon सहकारी दर्ता .नविकरण प्रमाण पत्र.PDF

बहुक्षेत्रीय पोषण योजना कार्यक्रम

७८/७९ 10/24/2021 - 14:33

संविधान दिवसको केही झलक २०७८

७८/७९ 10/01/2021 - 08:45

विपन्न परिवारलाई जिविकोपार्जनको लागि बाख्रा र बङ्गुर बितरण

७८/७९ 10/01/2021 - 08:34

नगर प्रमुख श्री भारत कुमार थापा ज्यूको अध्यक्षतामा स्वास्थ्य संस्था स्तरीय आ व 2077/2078 को बार्षिक समिक्षा गोष्ठी सम्पन्न बागमती नगरपालिका, सर्लाही

७८/७९ 10/01/2021 - 08:28

महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयं सेविका स्तरीय बृहत पोषण प्याकेज क्षमता अभिवृद्धि 3 दिने तालिम, बागमती नगरपालिका 10 , स्वास्थ्य चैकी शंकरपुर

७८/७९ 10/01/2021 - 08:24

स्वास्थ्यकर्मि यस्तरिय बृहत् पोषण प्याकेज क्षमता अभिबृधी, सात (७)दिने तालीम बाग्मती न,पा, स्वास्थ्य शाखा ।

७८/७९ 10/01/2021 - 08:22

Pages