FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

लोक सेवा र शिक्षक सेवा तयारी कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना

11/26/2023 - 13:09

५०% प्रतिशत अनुदानमा काउ म्याट वितरण सम्बन्धी सूचना ।

11/24/2023 - 13:59

कलिका कुमारी रिजाल

11/23/2023 - 15:18

प्रेम कुमारी अस्थानी

11/23/2023 - 15:16

संजीव शाह

11/23/2023 - 13:24

रक्षा खनाल

11/23/2023 - 13:11

राम एकवाल शाह

11/23/2023 - 13:09

रोजिना थापा

11/23/2023 - 12:59

हिमाल बहादुर शाही

11/23/2023 - 12:58

अवधेश कुमार झा

11/23/2023 - 12:46

करारमा कर्मचारी पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना

11/17/2023 - 13:18

करारमा कर्मचारी पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना

11/02/2023 - 13:24

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अशयको सूचना :BM/WORKS/NCB/01/2080/081:Construction of RCC shear wall in Bagmati fishery pond

10/30/2023 - 11:47

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना:BM/WORKS/NCB/03/2080/081:Construction of school building in Janata Ma.Vi. school

10/19/2023 - 13:57

विनियोजन ऐन २०८०

८०/८१ 10/09/2023 - 15:18 PDF icon Biniyojan ain 2080.pdf

कृषि अनुदान सम्बन्धी सूचना

10/04/2023 - 12:33

मुचुल्का:BM/WORKS/NCB/01/2080/081:Construction of RCC shear wall in Bagmati fishery pond

10/02/2023 - 17:55

मुचुल्का:BM/WORKS/NCB/03/2080/081:Construction of School Building in Janata Ma. Vi. School

10/02/2023 - 17:53

Invitation for Bids:BM/WORKS/NCB/03/2080/081:Construction of School Building in Janata Ma.Vi.

09/01/2023 - 12:47

Invitation for Bids:BM/WORKS/NCB/01/2080/081:Construction of RCC shear wall in Bagmati fishery pond

09/01/2023 - 12:43

स्थानीय भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण अनुसारको कित्तागत विवरण, २०८०

08/16/2023 - 11:17

जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ता,प्रमाणपुर्जामा भू-उपयोग क्षत्र अध्यवधिक गर्ने सम्बन्धी सूचना

08/16/2023 - 11:13

रामहरी पाण्डे

08/10/2023 - 15:51

जिवन थापा

08/10/2023 - 15:50

सुक बहादुर बल

08/10/2023 - 15:47

भक्ति कुमारी थापा

08/10/2023 - 15:44

सुरेश प्रसाद घिमिरे

08/10/2023 - 15:43

जुना वि.क

08/10/2023 - 15:39

देवी माया वि.क

08/10/2023 - 15:38

वाशुदेव अधिकारी

08/10/2023 - 15:36

Pages