FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
Bagmati Municipalty "GESI Strategy" ७९/८० 07/17/2022 - 13:06 PDF icon GESI Report.pdf
बागमती नगरपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७७ ७७/७८ 05/23/2021 - 13:20 PDF icon विनियोजन एन २०७७.PDF
बागमती नगरपालिकाको आर्थिक ऐन,२०७७ ७७/७८ 05/23/2021 - 13:19 PDF icon आर्थिक एन २०७७.PDF
बागमती नगरपालिकाको वन ऐन, २०७७ ७७/७८ 05/23/2021 - 13:18 PDF icon ban yen २०७७.PDF
बागमती नगरपालिकाको वातावरण संरक्ष्ण ऐन,२०७६ ७६/७७ 05/13/2021 - 17:31
बागमती नगरपालिकाको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन,संकलन र विक्री वितरण सम्बन्धी ऐन,२०७६ ७६/७७ 05/13/2021 - 17:30 PDF icon nadijannya padarth ain, 2076 Rajpatra.pdf
विनियोजन एन २०७६ ७६/७७ 05/13/2021 - 17:28 PDF icon बिनियोजन एन २०७६.PDF
बागमती नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७६ ७६/७७ 05/13/2021 - 17:27 PDF icon आर्थिक एन २०७६.PDF
नगर सभा र नगरकार्यपालिका बाट स्वीकृत ऐननियम कार्यविधिहरुको सुची ,बागमती नगरपालिका ७५/७६ 05/13/2021 - 17:25 PDF icon नगर सभा र नगरकार्यपालिका बाट स्वीकृत ऐननियम कार्यविधिहरुको सुची ,बागमती नगरपालिका.pdf
बागमती नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि ( नियमित) गर्ने ऐन , २०७५ ७५/७६ 05/13/2021 - 17:23 PDF icon बागमती नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि ( नियमित) गर्ने ऐन , २०७५.pdf

Pages