FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण प्रतिवेदन २०७५ ७७/७८ 10/19/2020 - 11:43 PDF icon प्रारम्भिक बातावर्णीय परिचयन प्रतिवेदन.PDF
भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग आदेश २०७६ ७७/७८ 10/02/2020 - 11:10 PDF icon MOFAGA_Notice_20201002111040.pdf
भूमी-सम्बन्धी-आठौं-संशोधन-ऐन-२०७६ ७७/७८ 10/02/2020 - 11:06 PDF icon भूमी-सम्बन्धी-आठौं-संशोधन-ऐन-२०७६.pdf
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सशर्त अनुदान तर्फ स्थानीय तहबाट कार्यन्वयन गरिने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या सम्बन्धी ७७/७८ 10/02/2020 - 10:54 PDF icon Program Implementation Guideline (Local Gov.)_Public Health Update.PDF
कृषि तथा पशुपंछी बिकास मंत्रालयबात आ .व २०७७/०७८ मा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त वित्तीय हस्तान्तरण (पशु तर्फ ) ७७/७८ 10/02/2020 - 10:46 PDF icon pasu.pdf
कृषि तथा पशुपंछी बिकास मंत्रालयबात आ .व २०७७/०७८ मा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त वित्तीय हस्तान्तरण (कृषि तर्फ ) ७७/७८ 10/01/2020 - 17:54 PDF icon krishi.pdf
बागमती नगर शिक्षा ऐन ७६/७७ 01/31/2020 - 14:03 PDF icon educaton ain pramanikaran.pdf
नगर सभा र नगरकार्यपालिका बाट स्वीकृत ऐन/नियम /कार्यविधिहरुको सुची ,बागमती नगरपालिका ७५/७६ 04/17/2019 - 06:51 PDF icon rajpatra abhilekh.pdf
अपांगता भएका व्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि,२०७५ ,बागमती नगरपालिका ७५/७६ 03/02/2019 - 08:34 PDF icon अपांगता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र वितरण कार्यविधि ,२०७५.pdf
बागमती नगरपालिका नगरकार्यपालिका कार्य सम्पादन नियमवाली ,२०७४ ७४/७५ 02/08/2019 - 19:26 PDF icon नगरपालिका कार्यसम्पादन नियमावली.pdf

Pages