FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
नेपाल सरकारबाट स्वीकृत कर्मचारी दरबंदी ७५/७६ 04/25/2019 - 09:33 PDF icon दरबंदी तेरिज.pdf
बागमती नगरपालिका नदिजन्य पदार्थ उत्खनन,संकलन, बिक्रीवितरण सम्बन्धि बार्षिक कार्ययोजना २०७५/७६ ७५/७६ 04/17/2019 - 07:39 PDF icon बागमती नगरपालिका नदिजन्य पदार्थ सम्बन्धि कार्ययोजना आ.व. २०७५-७६.pdf
अपांगता भएका ब्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि ,२०७५ ७५/७६ 04/17/2019 - 07:35 PDF icon अपांगता भएका ब्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि ,२०७५.pdf
बागमती नगरपालिकाको सहकारी ऐन , २०७५( प्रथम संसोधन ) ७५/७६ 04/17/2019 - 07:34 PDF icon बागमती नगरपालिकाको सहकारी ऐन , २०७५( प्रथम संसोधन ).pdf
घ बर्गको निर्माण ब्यबसायी इजाजत पत्र सम्बन्धि कार्यविधि ,२०७५( प्रथम संसोधन ) ७५/७६ 04/17/2019 - 07:32 PDF icon घ बर्गको निर्माण ब्यबसायी इजाजत पत्र सम्बन्धि कार्यविधि ,२०७५( प्रथम संसोधन ).pdf
बागमती नगरपालिकाको सहकारी ऐन , २०७५ ७४/७५ 04/17/2019 - 07:30 PDF icon बागमती नगरपालिकाको सहकारी ऐन , २०७५.pdf
बागमती नगरपालिका न्यायिक समिति ( कार्यविधि सम्बन्धि ) ऐन , २०७५ ७४/७५ 04/17/2019 - 07:29 PDF icon बागमती नगरपालिका न्यायिक समिति ( कार्यविधि सम्बन्धि ) ऐन , २०७५.pdf
बागमती नगरपालिका न्यायिक समिति ( कार्यविधि सम्बन्धि ) ऐन , २०७५ ७४/७५ 04/17/2019 - 07:29 PDF icon बागमती नगरपालिका न्यायिक समिति ( कार्यविधि सम्बन्धि ) ऐन , २०७५.pdf
बागमती नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि ( नियमित गर्ने ) ऐन ,२०७५ ७४/७५ 04/17/2019 - 07:27 PDF icon बागमती नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि ( नियमित गर्ने ) ऐन ,२०७५.pdf
बागमती नगरपालिकाको बिनियोजन ऐन , २०७५ ७४/७५ 04/17/2019 - 07:25 PDF icon बागमती नगरपालिकाको बिनियोजन ऐन , २०७५.pdf

Pages