FAQs Complain Problems

नयाँ सूचना

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
घटना दर्ता फारम ७८/७९ 07/03/2022 - 22:00 PDF icon सम्बन्धविच्छेद दर्ता फारम (1)_0.pdf, PDF icon मृत्यु दर्ता फारम_0.pdf, PDF icon जन्म दर्ता फारम.pdf, PDF icon बसाईसराई दर्ता फारम.pdf
व्यवसाय दर्ता/नविकरण तथा सहकारी प्रमाण पत्रहरु ७८/७९ 10/27/2021 - 12:15 PDF icon व्यवसाय .नविकरण गरिपाऊं वारे.PDF, PDF icon व्यवसाय दर्ता प्रमाण पत्र.PDF, PDF icon सहकारी दर्ता .नविकरण प्रमाण पत्र.PDF
नागरिताको प्रमाण पत्र पाँऊ बारे अनुसुची १ र २ ७७/७८ 05/25/2021 - 15:25 उपलब्ध छैन
घर बाटो सिफारिस ७७/७८ 09/13/2020 - 14:48 PDF icon घर बाटो सिफारिस सम्बन्धमा.pdf
अपाङ्गता भएको व्यक्तिको परिचयपत्र पाउनको लागि दिने निवेदनको ढाँचा ७६/७७ 12/05/2019 - 10:59 PDF icon appang.PDF
घ वर्गको निर्माण व्यवसायीको लागी आवश्यक योग्यता (अनुसुची -५ ) ७६/७७ 08/28/2019 - 12:03 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायीको लागी आवश्यक योग्यता (अनुसुची -५ ).PDF
सम्पति दाखिला फाराम ७५/७६ 04/18/2019 - 12:10 PDF icon IPT form 2 2.pdf