FAQs Complain Problems

नयाँ सूचना

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बागमती नगरपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन ,परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यबिधि ,२०७५ ७५/७६ 05/13/2021 - 17:13 PDF icon स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५.pdf
बागमती नगरपालिका ,प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण प्रतिवेदन २०७५ ७५/७६ 05/13/2021 - 16:58 PDF icon प्रारम्भिक बातावर्णीय परिचयन प्रतिवेदन.PDF
बागमती नगरपालिका .शिक्षा सम्बन्धी तत्काल कार्य सम्पादन गर्न तयार गरिएको कार्यविधि ,२०७५ ७५/७६ 05/13/2021 - 16:55 PDF icon शिक्षा सम्बन्धि तत्काल कार्यसम्पादन गर्न तयार गरिएको कार्यविधि २०७५.pdf
बागमती नगरपालिका ,घ वर्ग निर्माण ब्यबसायी इजाजतपत्र सम्बन्धि कार्यविधि २०७५(प्रथम संसोधन ) ७५/७६ 05/13/2021 - 16:44 PDF icon घ वर्ग प्रथम संसोधन.PDF
बागमती नगरपालिका ,घ वर्ग निर्माण ब्यबसायी इजाजतपत्र सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 05/13/2021 - 16:39 PDF icon घ वर्ग निर्माण ब्यबसायी इजाजतपत्र सम्बन्धि कार्यविधि २०७५.pdf
बागमती नगरपालिका अपांगता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र वितरण कार्यविधि ,२०७५ ७५/७६ 05/13/2021 - 16:38 PDF icon अपांगता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र वितरण कार्यविधि ,२०७५.pdf
बागमती नगरपालिका रकेट चुलो अनुदान कार्कायक्र्यरम संचालन कार्यविधि , २०७५ ७५/७६ 05/13/2021 - 16:35 PDF icon रकेट चुलो अनुदान कार्यक्रम संचालन कार्यबिधि २०७५.pdf
बागमती नगरपालिका नदीजन्य पदार्थ उत्खनन ,संकलन र विक्रीवितरण सम्बन्धी वार्षिक कार्ययोजना २०७५ /७६ ७५/७६ 05/13/2021 - 16:32 PDF icon बागमती नगरपालिका नदीजन्य पदार्थ २०७५ -७६.PDF
बागमती नगरपालिका शिक्षा ऐन ,२०७५ ७५/७६ 05/13/2021 - 16:31 PDF icon बागमती नगर शिक्षा ऐन २०७५.pdf
बागमती नगरपालिकाको सहकारी ऐन २०७५ (प्रथम संसोधन ) ७५/७६ 05/13/2021 - 16:30 PDF icon सहकारी एन २०७५ (प्रथम संसोधन ).PDF

Pages