FAQs Complain Problems

बिधालय स्वास्थ्य तथा पोषण कार्यक्रम अन्तर्गत बिधार्थीहरूको शारिरीक जांच तथा जुकाको औषधी बितरण; नब जनजागरण मा बि गाजली चोक; बागमती न पा 8/विद्यालय स्वास्थ तथा पोषण कार्यक्रम श्री जन्ता मा वि सोल्टी को केहि झलक बागमती न पा स्वास्थ शाखा कर्मैया सर्लाहि