FAQs Complain Problems

नयाँ सूचना

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

समझौता गर्न आउने बारे सूचना !(AGRO/01/2077/078 कृषि उपकरण खरिद)

07/07/2021 - 16:25

स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्यांकन कार्यविधि ,२०७७

७७/७८ 07/01/2021 - 13:33 PDF icon bitya susaasan.pdf

विपद व्यवस्थापन तथा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन सिकाई केन्द्र (संचालन तथा व्यवस्थापन )दिर्गदर्शन ,२०७७

७७/७८ 07/01/2021 - 13:29 PDF icon विपद.pdf

प्रदेश नं २ -आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आर्थिक विधेयक

06/29/2021 - 10:50

प्रदेश नं २ -आ.व. २०७८/०७९ को बजेट बक्तव्य

06/29/2021 - 10:49

प्रदेश सरकारको निति तथा कार्यक्रम २०७८/०७९

06/29/2021 - 10:40

प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७८।०२।१७ गतेको बैठकबाट स्वीकृत आ.व. २०७७/०७८ को सशर्त अनुदान अन्तर्गतका योजना तथा कार्यक्रमहरु (स्थानीय तह)

06/29/2021 - 10:35

प्रदेश नं २ -२०७८/७९ को वित्तीय समानीकरण ,सम्पूरक र विशेष अनुदानको अनुमानित विवरण ,

06/29/2021 - 10:31

मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा दिग्दर्शन

७७/७८ 06/29/2021 - 10:21 PDF icon MOFAGA_Notice_20210629101849.pdf

बार्षिक रुपमा कारोवार गर्ने आधिकारिक रासायनिक डीलरहरु र आवश्यक पारमाणको विवरण

06/29/2021 - 10:09

३५ सिट क्षमताको जेटबोट सञ्चालन

७७/७८ 06/27/2021 - 13:34

बागमती नगरपालीका मेयर भरत कुमार थापा ज्यू बाट वडा न -५ ,राजघाट स्थित श्री नमुना जनता मा.वि. को तिन तले १२ कोठे भवन सिलान्यास सम्पन्न ।

७७/७८ 06/27/2021 - 13:30

बिपत ब्यावस्थापन तालिम सम्पन्न-प्रदेश न २ का आन्तरिक तथा कानुन मन्त्री माननीय ज्ञानेन्द्र यादव,प्रदेशका सहायक रथी, प्रहरी र सशस्त्र नायव महानिरिक्षक ज्यूहरु

७७/७८ 06/27/2021 - 13:29

स्वम्सेविकाहरुको विवरण/फोन नं

06/25/2021 - 16:31 PDF icon ma swa.se_. bibaran bagmati.pdf

आर्थिक प्रस्ताव माग गरिएको बारे सूचना (agro/01/2077/078 अन्तर्गत पेश भएका प्रस्ताव )

06/23/2021 - 11:56

नगर सभा बैठक हुने बारे सूचना !

06/22/2021 - 15:44

वक्तिगत घटना दर्ता शिविर पूर्ण संचालन

06/20/2021 - 16:00

प्रदेश न. २ , माननीय मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत यस बागमती न.पा को पोखरीको वर्तमान अवस्था, भाबी लक्ष र नेपालकै गौरवको आयोजना अवलोकन गर्नुहुँदै !

७७/७८ 06/17/2021 - 17:20

नेपाली सेनाहरुको रेस्कुयु ट्रेनिङ

७७/७८ 06/17/2021 - 17:09

बाेरिङ बाट पानी निकालेको-बा.न.पा ११

७७/७८ 06/17/2021 - 17:05

सहयोगी हात प्राकृतिक श्रोत द्वन्द्व रूपान्तरण केन्द्र, नेपाल द्वारा बागमती नगरपालिका स्वास्थ्य शाखा लाई स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गर्दै

७७/७८ 06/17/2021 - 16:58

COVID-19 सम्बन्धी परिक्षण तथा परामर्श स्वास्थ्य शिविर -कर्मैया स्वास्थ्य चौकी

७७/७८ 06/17/2021 - 16:55

अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको संरक्ष्ण सम्बन्धी सूचना

06/17/2021 - 16:39

नेपाल सरकार ,व्यय अनुमानको विवरण (खर्च शीर्षकगत र स्रोतगत समेत ) २०७८/०७९

06/15/2021 - 09:36

नेपाल सरकार, आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को आय-ब्ययको सार्वजनिक जानकारी विवरण (बजेट भाषण )

06/15/2021 - 09:34

अन्त सरकारी वितीय हस्तान्त्र्ण (प्रदेश र स्थानिय तह )आर्थिक वर्ष २०७८/०७९

06/15/2021 - 09:26

प्रदेश सरकारको निति तथा कार्यक्रम २०७७ /०७८

06/15/2021 - 09:21

क्यात्लग/ब्रोसर सपिंग विधिबाट कृषि औजार /उपकरण खरिद सम्बन्धी प्रस्ताव आहवनको सुचना

06/15/2021 - 09:10

नागरिताको प्रमाण पत्र पाँऊ बारे अनुसुची १ र २

७७/७८ 05/25/2021 - 15:25

ज्ग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन पुस्तिका ,मालपोत कार्यालय ,हरिवन

७७/७८ 05/25/2021 - 15:23 PDF icon maalpot.PDF, PDF icon maalpot karylya mulya kyaam raheko.PDF

Pages