FAQs Complain Problems

नयाँ सूचना

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

दिनेश राय

08/09/2023 - 15:13

डम्बर बहादुर कार्की

08/09/2023 - 15:05

दुर्गा बहादुर हेम्जन

08/09/2023 - 15:00

गोपाल बहादुर थापा

08/09/2023 - 14:59

कृष्ण बहादुर वाईबा

08/09/2023 - 14:57

कृष्ण लामा

08/09/2023 - 14:55

तिलक बहादुर मोक्तान

08/09/2023 - 14:53

टेक बहादुर वल

08/09/2023 - 14:50

गम्भिर सिंह पाख्रिन

08/09/2023 - 14:39

प्रदिप आर्चाय

08/09/2023 - 13:31

मनोज उप्रेती

08/09/2023 - 12:46

औषधी उपचार वापत खर्च नाविकरणको लगी सिफारिस सम्बन्धमा

08/01/2023 - 12:17

२०७९/०८० को सम्पति विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा

08/01/2023 - 10:42

बागमती नगरपालिकाको आर्थिक ऐन , २०७९

७९/८० 07/27/2023 - 12:22 PDF icon २० बागमती नगरपालिकाको आर्थिक ऐन , २०७९.pdf

बागमती नगरपालिकाको बिनियोजन ऐन २०७८ राजपत्र

७८/७९ 07/27/2023 - 12:21 PDF icon १९ बागमती नगरपालिकाको बिनियोजन ऐन २०७८ राजपत्र.pdf

बागमती नगरपालिकाको आर्थिक ऐन , २०७८

७८/७९ 07/27/2023 - 12:20 PDF icon १८ बागमती नगरपालिकाको आर्थिक ऐन , २०७८.pdf

बागमती नगरपालिकाको बिनियोजन ऐन , २०७७ राजपत्र

७७/७८ 07/27/2023 - 12:19 PDF icon १७ बागमती नगरपालिकाको बिनियोजन ऐन , २०७७ राजपत्र.pdf

बागमती नगरपालिका आर्थिक ऐन, २०७७ राजपत्र

७७/७८ 07/27/2023 - 12:18 PDF icon १६ बागमती नगरपालिका आर्थिक ऐन, २०७७ राजपत्र.pdf

बागमती नगरपालिकाको नदिजन्य पदार्थ ( ढुंगा , गिट्टी , बलुवा ) उत्खनन , संकलन र बिक्री बितरण सम्बन्धी ऐन ,२०७६

७६/७७ 07/27/2023 - 12:18 PDF icon नदिजन्य पदार्थ ( ढुंगा , गिट्टी , बलुवा ) उत्खनन , संकलन र बिक्री बितरण सम्बन्धी ऐन ,२०७६.pdf

बागमती नगरपालिकाको बाताबरण संरक्षण ऐन, २०७६ (राजपत्र )

७६/७७ 07/27/2023 - 12:16 PDF icon १४ बागमती नगरपालिकाको बाताबरण संरक्षण ऐन, २०७६ (राजपत्र ).pdf

बागमती नगरपालिकाको बिनियोजन ऐन,२०७६ ( राजपत्र )

७६/७७ 07/27/2023 - 12:14 PDF icon १३ बागमती नगरपालिकाको बिनियोजन ऐन,२०७६ ( राजपत्र ).pdf

बागमती नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७६ ( राजपत्र )

७६/७७ 07/27/2023 - 12:13 PDF icon १२ बागमती नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७६ ( राजपत्र ).pdf

रकेट चुलो अनुदान कार्यक्रम संचालन कर्यबिधि , २०७५

७५/७६ 07/27/2023 - 12:11 PDF icon ११ रकेट चुलो अनुदान कार्यक्रम संचालन कर्यबिधि , २०७५.pdf

बागमती नगरपालिका( ढुंगा, गिट्टी, बलुवा ) उत्खनन , संकलन र बिक्री बितरण सम्बन्धी बार्षिक कार्ययोजना आ.व.२०७५-७६

७५/७६ 07/27/2023 - 12:10 PDF icon ( ढुंगा, गिट्टी, बलुवा ) उत्खनन , संकलन र बिक्री बितरण सम्बन्धी बार्षिक कार्ययोजना-२०७५-७६.pdf

बागमती नगर शिक्षा ऐन , २०७५

७५/७६ 07/27/2023 - 12:04 PDF icon ९ बागमती नगर शिक्षा ऐन , २०७५.pdf

बागमती नगरपालिका सहकी ऐन , २०७५ ( प्रथम संसोधन )

७५/७६ 07/27/2023 - 12:03 PDF icon ८ बागमती नगरपालिका सहकी ऐन , २०७५ ( प्रथम संसोधन ).pdf

बागमती नगरपालिकाको सहकारी ऐन , २०७५

७५/७६ 07/27/2023 - 12:02 PDF icon ७ बागमती नगरपालिकाको सहकारी ऐन , २०७५.pdf

बागमती नगरपालिका न्यायिक समिति ( कार्यबिधि सम्बन्धि ) ऐन , २०७५

७५/७६ 07/27/2023 - 12:01 PDF icon ६ बागमती नगरपालिका न्यायिक समिति ( कार्यबिधि सम्बन्धि ) ऐन , २०७५.pdf

बागमती नगरपालिकाको प्रशासकीय कर्यबिधि ( नियमित गर्ने ) ऐन ,२०७५

७५/७६ 07/27/2023 - 11:59 PDF icon ५ बागमती नगरपालिकाको प्रशासकीय कर्यबिधि ( नियमित गर्ने ) ऐन ,२०७५.pdf

बागमती नगरपालिकाको बिनियोजन ऐन,२०७५

७५/७६ 07/27/2023 - 11:58 PDF icon ४ बागमती नगरपालिकाको बिनियोजन ऐन,२०७५.pdf

Pages