FAQs Complain Problems

नयाँ सूचना

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

अनिवार्य उपस्थित भईदिनुहुन

03/10/2021 - 13:37

.

03/09/2021 - 15:51

बिधालयमा कुष्ठरोग वारे जनचेतना तथा स्वास्थ्य परिक्षण तथा जुकाको औषधी बितरण कार्यक्रम,

७७/७८ 03/07/2021 - 13:31

कोभिड-19 लगायत बिभिन्न महामारीजन्य रोगहरुको रोकथाम , नियन्त्रण तथा निगरानीका लागि सरोकारवालाहरू संगको अन्तर्क्रिया तथा RRT स्वास्थ्यकमी परिचालन कार्यक्रम

७७/७८ 03/07/2021 - 13:22

कुष्ठरोगीको विरामी परिवार तथा छिमेकीको सम्पक॔ परिक्षण तथा LPEP सेवाको विस्तार सम्बन्धि अभिमुखिकरण कार्यक्रम

७७/७८ 03/07/2021 - 13:20

आमा समुहमा स्वास्थ्यका लागि सामाजिक व्यवहार परिवर्तन प्रवध॔न अभियान कार्यक्रम,

७७/७८ 03/07/2021 - 13:11

पशुपंक्षी आदि बाट हुने ईन्फ्लुएन्जा, वड॔फ्लु, ए एम आर लगायत बिभिन्न सरूवा रोग सम्बन्धी रोकथाम तथा नियन्त्रणकालागी सचेतना कार्यक्रम, बागमती नगरपालिका 5 बिहानी चौक, राम मन्दिर परिसरमा

७७/७८ 03/07/2021 - 13:10

कोरोना खोप संचालन हुने स्थान "२०७७/११/२३ देखि २०७७/११/२७ "सम्म

03/07/2021 - 12:56

विधालयको लेखापरीक्षणका लागी निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना !

03/04/2021 - 14:14

बागमती नगरपालिकामा रहेका भुमिहिन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासिको घरदैलो बाटै लगत संकलन

७७/७८ 03/02/2021 - 12:50

आर्थिक प्रस्ताब खोल्ने वारेको सूचना !Construction of Bagmati Primary Hospital

03/02/2021 - 12:00

अधुरा अपुरा कार्यको निवेदन पेश सम्बन्धी सुचना

03/01/2021 - 14:59

सूचना ! सूचना ! सूचना!

02/24/2021 - 14:19

न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागी निवेदन दिने बारे सूचना

02/24/2021 - 11:08

प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना (बा.न.पा -१० ,दाना प्रसोधन केन्द्र निर्माण )

02/23/2021 - 13:11

राष्ट्रीय परिचय पत्र

७७/७८ 02/16/2021 - 14:48

IEE BAGMATI FUNPARK WITH RESORT

02/14/2021 - 13:10

"सार्वजनिक जानकारी सम्बन्धमा "

02/10/2021 - 18:59

नतीजा प्रकाशन सम्बन्धमा

02/07/2021 - 16:08

INVITATION FOR SEALD QUOTATION(Supplirers for the Supply and Delivery of Motorcycle)

02/04/2021 - 12:16

लिखित परिक्षा र अन्तर्वार्ता मिति प्रकाशन सम्बन्धमा

02/03/2021 - 14:13

राष्ट्रिय परिचय पत्र बितरणको अभिमुखी कार्यक्रम (२०७७ /१०/१५ )

७७/७८ 02/03/2021 - 12:10

सूचना सूचना सूचना (राष्ट्रिय परिचय पत्र बितरण सम्बन्धी सूचना )

01/29/2021 - 13:35

सूचना सूचना सूचना (मतदाता नामावली अधावधिक )

01/28/2021 - 13:40

श्री elite-ashraya jv समझौता गर्न आउने

01/28/2021 - 11:50

श्री prithivi engineers and builders pvt.ltd. समझौता गर्न आउने

01/28/2021 - 11:48

Invitation for Bids for the Construction of 3 storey class block at Namuna Janata School Solti

01/28/2021 - 11:45

Invitation for Bids for the Construction of blacktopped road from Dharahara Chowk to Chhetriya road

01/28/2021 - 11:43

नदीजन्य पदार्थको उत्खन्न संकलन र बिक्रीका लागि सिल्बन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

01/25/2021 - 13:36

सेवा करारमा जनशक्ति लिईने बारेको सूचना

01/25/2021 - 13:35

Pages