FAQs Complain Problems

नयाँ सूचना

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

करारमा कर्मचारी पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना ! (दोश्रो पटक प्रकाशित मिति :-२०७९/०७/१७)

11/03/2022 - 13:56

Invitation for Bids (BM/WORKS/NCB/03/2079/080)

10/23/2022 - 12:28

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

10/21/2022 - 13:19

३२ औं अन्तरराष्ट्रीय जेष्ठ नागरिक दिवस

७९/८० 10/13/2022 - 11:44

महिला तथा बालबालिका शाखा

७९/८० 10/13/2022 - 11:41

करारमा कर्मचारी पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना

10/12/2022 - 10:09

२०७८/७९ कर,शुल्क ,दस्तुर तथा अन्य राजस्व दर रेट

७९/८० 09/28/2022 - 12:29 PDF icon arthik act 2078 rajpatra (1)_0_0.pdf

बोल्पत्र म्याद संस्सोधन बारे सूचना

09/28/2022 - 10:27

सूचना किसान सुचिकृत सहजकर्ता सम्बन्धि

09/21/2022 - 02:04

बोलपत्र संसोधन बारेको सूचना -BM/WORKS/NCB/01/2079/080 र BM/WORKS/NCB/02/2079/080

09/15/2022 - 12:25

स्वयम सेवक शिक्षक कार्यबिधि

७८/७९ 08/27/2022 - 00:27 PDF icon स्वयम सेवक शिक्षक कार्यबिधि.pdf

Inivitation for bids BM/WORKS/NCB/02/2079/080 (Canal,Picnic Park,Refresh Center)

08/25/2022 - 11:21

Inivitation for bids BM/WORKS/NCB/01/2079/080 (Aaryaghat)

08/25/2022 - 11:18

आर्थिक ऐन २०७९

७९/८० 08/16/2022 - 09:22 PDF icon arthik ain 2079 rajpatra (1).pdf

करार कर्मचारी आव्श्य्कत्ता "अ•न•मि"

08/15/2022 - 18:18

जिल्ला दर रेट २०७९/०८०

07/28/2022 - 10:05

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ प्रारम्भिक नतिजा

७९/८० 07/22/2022 - 22:59 PDF icon 220216042421राष्ट्रिय जनगणना २०७८ प्रारम्भिक नतिजा.pdf

स्थानीय तथा प्रदेश -स्तरको-कार्यक्रम-संचालन-मार्गदर्शन-२०७९।०८०-स्वास्थ्य-सेवा-विभाग

७९/८० 07/21/2022 - 15:38 PDF icon प्रदेश-स्तरको-कार्यक्रम-संचालन-मार्गदर्शन-२०७९।०८०-स्वास्थ्य-सेवा-विभाग.pdf, PDF icon स्थानीय-स्तरको-कार्यक्रम-संचालन-मार्गदर्शन-२०७९।०८०-स्वास्थ्य-सेवा-विभाग-compressed (1).pdf

आ.व ७८/७९ को सम्पति विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम सम्बन्धमा

07/21/2022 - 15:36

स्थानीय तहका पधादिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक

७९/८० 07/21/2022 - 15:35 PDF icon talab subidha janaprinidhi.pdf

समझौता गर्न आउने सम्बन्धमा

07/21/2022 - 11:32

Bagmati Municipalty "GESI Strategy"

७९/८० 07/17/2022 - 13:06 PDF icon GESI Report.pdf

रोजगार सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना

07/13/2022 - 16:12

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

07/07/2022 - 10:55

वडा नं ८,९,१०

07/04/2022 - 10:58

वडा नं ५,६,७

07/04/2022 - 10:56

वडा नं ४,११,१२

07/04/2022 - 10:55

वडा नं १,२,३

07/04/2022 - 09:03

वडा नं १,२,३

07/04/2022 - 08:52

वडा नं ५,६,७ घटना दर्ता अभिलेख किताब

07/04/2022 - 08:20

Pages